Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Petrinjska 59
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Osnovni podaci

Povratak
Naziv: Raiffeisen FACTORING d.o.o.
Sjedište: Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
Matični broj: 01650343
OIB: 95180802194
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa 080436627.

Djelatnost: Otkup nedospjelih potraživanja
Telefon: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877
E-mail: factoring@rba.hr

Član Uprave: Jasminka Rojko
Zamjenik člana Uprave: Srđan Šverko

Predsjednik Nadzornog odbora: Michael Georg Müller
Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora:  Vesna Ciganek-Vuković
Član Nadzornog odbora: Ivan Žižić

Temeljni kapital: 15,000.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Račun: 2484008-1101319753, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

IBAN: HR0424840081500169297
Pretraživanje
Unesite pojam:
Tečajna lista RBA
(15.08.2018)
CHF16,559137
EUR17,414448
GBP18,310298
USD16,503331
cijela tečajna lista