Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Petrinjska 59
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Regresni factoring

Povratak
Regresni factoring –  Factor otkupljuje Klijentova (Vaša tvrtka) potraživanja bez preuzimanja del credere rizika, tj. Factor preuzima dvije funkcije factoringa - financiranje i upravljanje potraživanjima.

Klijent posebnom ugovornom odredbom preuzima odgovornost prema Factoru za naplatu od Kupca.
 
  1. Klijent isporučuje Kupcu robu ili uslugu i ispostavlja račun
  2. Klijent dostavlja Factoru orginal ili presliku računa/mjenice
  3. Klijent i Kupac potpisuju ugovornu dokumentaciju. Ukoliko je predmet otkupa račun/situacija (jednokratni otkup potraživanja) potpisuje se trostrani Ugovor o cesiji.
  4. Factor isplaćuje predujam Klijentu temeljem Ugovora u visini od 80 – 98 posto nominalne vrijednosti potraživanja na transakcijski račun Klijenta
  5. Po dospijeću potraživanja Kupac uplaćuje nominalni iznos potraživanja na transakcijski račun Factora
  6. Nakon naplate potraživanja Factor isplaćuje Klijentu ostatak glavnice.
Pretraživanje
Unesite pojam:
Tečajna lista RBA
(16.11.2018)
CHF16,518897
EUR17,417201
GBP18,406666
USD16,561572
cijela tečajna lista