Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Petrinjska 59
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Bezregresni factoring

Povratak
Bezregresni factoring – Factor isplatom predujma preuzima upravljanje potraživanjima i odgovornost za naplatu potraživanja od Kupca (Vaša tvrtka), tj. Factor preuzima sve tri funkcije factoringa - financiranje, upravljanje potraživanjima i del credere rizik (rizik naplate).
  1. Klijent (Dobavljač Vašeg društva) isporučuje Kupcu (Vama) robu ili uslugu i ispostavlja račun
  2. Klijent dostavlja Factoru orginal ili presliku računa/mjenice
  3. Klijent i Kupac potpisuju ugovornu dokumentaciju. Ukoliko je predmet otkupa račun/situacija (jednokratni otkup potraživanja) potpisuje se trostrani Ugovor o cesiji
  4. Factor isplaćuje predujam Klijent temeljem Ugovora u visini od 80 – 98 posto nominalne vrijednosti potraživanja na transakcijski račun Klijenta
  5. Po dospijeću potraživanja Vi uplaćujete nominalni iznos potraživanja na transakcijski račun Factora
  6. Nakon naplate potraživanja Factor isplaćuje Klijentu ostatak glavnice.
Pretraživanje
Unesite pojam:
Tečajna lista RBA
(19.01.2019)
CHF16,549535
EUR17,424553
GBP18,427415
USD16,509911
cijela tečajna lista