Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Magazinska 69
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Zašto factoring?

Povratak
  • Poboljšanje likvidnosti – prodajom potraživanja prije roka dospijeća omogućava se lakše planiranje novčanih tokova, a s time i povećanje prodaje.  Factoring Vam daje mogućnost podmirenja obveza prema Vašim dobavljačima, što Vam u konačnici može donijeti dodatne popuste i rabate.
  • Poboljšanje financijskih izvještaja – prodajom potraživanja ona se pretvaraju u novac. Ukoliko s tim sredstvima podmirujete dobavljača smanjuju se i kratkoročne obveze.  Podmirenjem dobavljača ostvarujete dodatne rabate, te se samim time smanjuju i materijalni troškovi. S factoringom se smanjuje potreba za korištenjem kratkoročnih kredita.
    Sve navedeno pozitivno utječe na povećanje dobiti iz poslovanja, smanjuje se broj dana naplate potraživanja i broj dana plaćanja obveza iz čega proizlazi poboljšanje kreditnog ratinga.
  • Kreditna sposobnost – Vi kao naš klijent, ovisno o tipu factoringa i  kvaliteti Vaših potraživanja, možete dobiti novčana sredstva neovisno o Vašoj kreditnoj sposobnosti jer je rizik na strani kupca,  gdje kod kreditiranja Banke odobrenje plasmana ovisi o Vašem bonitetu i financijskim pokazateljima.
  • Smanjenje rizika naplate – mogućnost dogovora s Vašim Kupcem da participira u riziku naplate potraživanja.
  • Povećanje rentabilnosti poslovanja.
  • Mogućnost ekspanzije poslovanja, povećanja prodaje i veće konkurentnosti.
Pretraživanje
Unesite pojam: