ispiĊĦi stranicu
© Raiffeisen Factoring d.o.o, 19.01.2019 | 11:02

Regresni factoring

Regresni factoring –  Factor otkupljuje Klijentova (Vaša tvrtka) potraživanja bez preuzimanja del credere rizika, tj. Factor preuzima dvije funkcije factoringa - financiranje i upravljanje potraživanjima.

Klijent posebnom ugovornom odredbom preuzima odgovornost prema Factoru za naplatu od Kupca.
 
  1. Klijent isporučuje Kupcu robu ili uslugu i ispostavlja račun
  2. Klijent dostavlja Factoru orginal ili presliku računa/mjenice
  3. Klijent i Kupac potpisuju ugovornu dokumentaciju. Ukoliko je predmet otkupa račun/situacija (jednokratni otkup potraživanja) potpisuje se trostrani Ugovor o cesiji.
  4. Factor isplaćuje predujam Klijentu temeljem Ugovora u visini od 80 – 98 posto nominalne vrijednosti potraživanja na transakcijski račun Klijenta
  5. Po dospijeću potraživanja Kupac uplaćuje nominalni iznos potraživanja na transakcijski račun Factora
  6. Nakon naplate potraživanja Factor isplaćuje Klijentu ostatak glavnice.