ispiši stranicu
© Raiffeisen Factoring d.o.o, 19.01.2019 | 12:04

Što je factoring?

  • specifičan oblik kratkoročnog financiranja na temelju prodaje kratkoročne, po pravilu, neosigurane aktive društva specijaliziranoj financijskoj organizaciji koja se naziva factor
  • financiranje isplatom predujma klijentu prije roka dospijeća potraživanja
  • visina predujma iznosi od 80%-98% ovisno o dospijeću potraživanja, financijskim pokazateljima klijenta/kupca, te tipu factoringa
  • uobičajeni rokovi kratkoročnog financiranja putem factoringa u poslovnoj praksi su između 30 i 120 dana do dospijeća potraživanja iako factor otkupljuje potraživanja s rokovima dospijeća do max 180 dana.