ispiĊĦi stranicu
© Raiffeisen Factoring d.o.o, 19.06.2019 | 09:33

HANFA ukinula odobrenje za obavljanje poslova faktoringa

 Na zahtjev Raiffeisen Factoring d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 22.02.2019. donijela rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.